เพื่อนแท้ ลิสซิ่ง

3 ขั้นตอน การขออนุมัติสินเชื่อ

1.เลือกสินเชื่อที่คุณต้องการ

เลือกสินเชื่อที่คุณต้องการ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเลือกสินเชื่อตามรายการ

2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รอการติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ เพื่อฟังลายละเอียดของ สินเชื่อที่คุณสมัคร

เตรียมยื่นเอกสาร

เตรียมเอกสารและรถของท่าน ให้ครบตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง จากนั้นไปที่ สาขาเพื่อนแท้ ใกล้บ้านคุณ

เพื่อนแท้ เงินด่วน พิโกพลัส

หลากหลายความประทับใจ

อุ่นใจ สบายใจ จากใจของครอบครัว " เพื่อนแท้ "