เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดบุรีรัมย์)
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาบุรีรัมย์)
692/4-5 หมูที่ 1 ต.อีสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 
ติดต่อสอบถาม โทร.044-110-886
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขานางรอง)
214/1 ถ.ประชาสันติสุข อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 
ติดต่อสอบถาม โทร.044-116-938
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาบ้านกรวด)
340/1 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 
ติดต่อสอบถาม โทร.044-634-700
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาประโคนชัย)
666/2 ถ.บุรีรัมย์-นิคมบ้านกรวด ต.ประโคนชัย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 
ติดต่อสอบถาม โทร.044-110-608
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาสตึก)
419/19 หมู่ที่ 12 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31180 
ติดต่อสอบถาม โทร. 044-110-608
 เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดนครราชสีมา)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขานครราชสีมา)
1936/7  ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อสอบถาม โทร.044-000-574

 เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดสุรินทร์)
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาสุรินทร์)
19 3-4 หลักเมือง ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ติดต่อสอบถาม โทร.044-060-396
 เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดขอนแก่น)
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาขอนแก่น)
336 หมูที่ 12  ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ติดต่อสอบถาม โทร. 043-000-124
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดชัยภูมิ)
เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาชัยภูมิ)
267 หมูที่ 13  ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
ติดต่อสอบถาม โทร. 044-100-028

ติดต่อเราติดต่อสอบถามข้อมูล เพื่อนแท้ แคปปิตอล

เพื่อนแท้ แคปปิตอล
สาขา จ.นครราชสีมา  โทร.044-000-574
สาขา จ.ขอนแก่น      โทร.043-000-124
สาขา จ.สุรินทร์        โทร.044-060-396
สาขา จ.ชัยภูมิ        โทร.044-100-028
สาขา จ.บุรีรัมย์        โทร.044-110-886
สาขา อ.นางรอง       โทร.044-116-938
สาขา อ.บ้านกรวด     โทร.044-634-700
สาขา อ.ประโคนชัย    โทร.044-110-608
สาขา อ.สตึก          โทร. 044-110-211

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 -17:30น. 
วันเสาร์ เวลา 8:30 - 12:30 น.

เวลาปิดทำการ
วันอาทิตย์