เกี่ยวกับเรา

สินเชื่อ, ดอกเบี้ยบ้าน, สินเชื่อบ้าน, เงินกู้นอกระบบ, สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้ด่วน, สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด, กู้สินเชื่อ, สินเชื่อธุรกิจ, เงินด่วน ผ่อนรายเดือน, ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร, หนี้นอกระบบ ออมสิน, เงินกู้ส่วนบุคคล, สินเชื่อที่ดินเปล่า, ผ่อนบัตรเครดิต, เงินด่วน โคราช, สินเชื่อโฉนดที่ดิน, บริการสินเชื่อ อนุมัติง่ายที่สุด, เงินกู้ โคราช, สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์, สินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิตของรัฐบาล, ปล่อยเงินสด ไม่โอนก่อน, หาเงินกู้นอกระบบ, สินเชื่อเงินสด พร้อมใช้, ดูโฉนดที่ดิน ออนไลน์, บริษัท สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อเงินเดือนน้อย, สมัครบัตรเครดิต อนุมัติทันที, กู้เงิน โคราช, สินเชื่อรถจักรยานยนต์, อยากได้เงินด่วน, การขอสินเชื่อ, สินเชื่อสําหรับเจ้าของกิจการ, อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน, รับจำนำที่ดิน, เงินกู้นอกระบบ โคราช, เงินด่วน บุรีรัมย์, ดอกเบี้ยลิสซิ่ง ถูกที่สุด, เอกสารใช้สมัครบัตรเครดิต, บริการเงินกู้ด่วน ให้กู้, โอนรถมอไซค์ เอกสาร, เงินด่วน สุรินทร์, ธนาคาร สินเชื่อบ้าน, กู้เงินด่วนทันใจ, กู้บ้าน ดอกเบี้ย, กู้เงิน ดอกเบี้ย

  ประวัติบริษัท

     บริษัท เพื่อนแท้ลิสซิ่ง จำกัด
ผู้ให้บริการสินเชื่อ เงินกู้ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดิน และทะเบียนรถ เช่น รถกระบะ รถเก๋ง และรถมอไซค์ หรือภายใต้ข้อกำหนดของทางบริษัท โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อกับทางบริษัท ได้ง่ายกว่าสถาบันการเงินอื่นๆหลายเท่า รวมถึงลูกค้าจะไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นในการให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือใช้เพื่อการลงทุนในระยะแรกโดยเป็นนโยบายหลักของ เพื่อนแท้ ลิสซิ่ง เพราะบริษัทเราสนับสนุนให้เกิด การกู้เงินในระบบโดยมีเงื่อนไขในการให้กู้น้อยที่สุด เพื่อสร้างโอกาสในการเริ่มต้นให้กับลูกค้าทุกคน นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ลูกค้าแก้ปัญหาทางการเงินอย่าง ถูกวิธี และไม่ตัดสินใจที่จะใช้บริการเงินกู้นอกระบบ เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเงิน ซึ่งจะนำพาให้เกิดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ในข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆทุกวัน สินเชื่อบุรีรัมย์ สินเชื่อสุรินทร์ สินเชื่อโคราช

 สินเชื่อที่ดิน

 ลูกค้าสามารถนำโฉนดที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่นา ที่สวน เข้ามาทำสัญญา หรือ จดจำนองกับทางบริษัท ด้วยดอกเบี้ยต่ำติดดิน เริ่มต้นเพียง 0.95% ต่อเดือน
 ในกรณีลูกค้าสนใจทำแค่สัญญาเงินกู้ ลูกค้าก็จะไม่ต้องเสียเวลาไปจดจำนองที่ดินกับกรมที่ดิน และสามารถประหยัดค่าธรรมเนียม 1% จากการจดจำนองทาง
 ทางบริษัทเราไม่มีนโยบายบังคับลูกค้าทำสัญญาขายฝากทั้งสิ้น ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แพงในการจดขายฝาก ที่สำคัญ บริษัทเราไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆในการทำสัญญา รับรองได้ว่าลูกค้าจะได้เงินกลับไปเต็มจำนวน 100%
 ซึ่งผู้ให้กู้บางรายเฉพาะค่าใช้จ่ายตรงนี้ ก็ดึงเอาเงินในส่วนที่ลูกค้าควรจะได้ ไปกว่า 20% ซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้ในเวลานั้น เพื่อนแท้ลิสซิ่ง เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงค่าใชจ่ายที่มากมายในส่วนนี้ จึงขอ เสนอตัวที่จะให้สินเชื่อแก่ลูกค้า โดยปราศจากค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น  สินเชื่อบุรีรัมย์ สินเชื่อสุรินทร์ สินเชื่อโคราช

สินเชื่อ, ดอกเบี้ยบ้าน, สินเชื่อบ้าน, เงินกู้นอกระบบ, สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้ด่วน, สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด, กู้สินเชื่อ, สินเชื่อธุรกิจ, เงินด่วน ผ่อนรายเดือน, ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร, หนี้นอกระบบ ออมสิน, เงินกู้ส่วนบุคคล, สินเชื่อที่ดินเปล่า, ผ่อนบัตรเครดิต, เงินด่วน โคราช, สินเชื่อโฉนดที่ดิน, บริการสินเชื่อ อนุมัติง่ายที่สุด, เงินกู้ โคราช, สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์, สินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิตของรัฐบาล, ปล่อยเงินสด ไม่โอนก่อน, หาเงินกู้นอกระบบ, สินเชื่อเงินสด พร้อมใช้, ดูโฉนดที่ดิน ออนไลน์, บริษัท สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อเงินเดือนน้อย, สมัครบัตรเครดิต อนุมัติทันที, กู้เงิน โคราช, สินเชื่อรถจักรยานยนต์, อยากได้เงินด่วน, การขอสินเชื่อ, สินเชื่อสําหรับเจ้าของกิจการ, อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน, รับจำนำที่ดิน, เงินกู้นอกระบบ โคราช, เงินด่วน บุรีรัมย์, ดอกเบี้ยลิสซิ่ง ถูกที่สุด, เอกสารใช้สมัครบัตรเครดิต, บริการเงินกู้ด่วน ให้กู้, โอนรถมอไซค์ เอกสาร, เงินด่วน สุรินทร์, ธนาคาร สินเชื่อบ้าน, กู้เงินด่วนทันใจ, กู้บ้าน ดอกเบี้ย, กู้เงิน ดอกเบี้ย
สินเชื่อ, ดอกเบี้ยบ้าน, สินเชื่อบ้าน, เงินกู้นอกระบบ, สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้ด่วน, สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด, กู้สินเชื่อ, สินเชื่อธุรกิจ, เงินด่วน ผ่อนรายเดือน, ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร, หนี้นอกระบบ ออมสิน, เงินกู้ส่วนบุคคล, สินเชื่อที่ดินเปล่า, ผ่อนบัตรเครดิต, เงินด่วน โคราช, สินเชื่อโฉนดที่ดิน, บริการสินเชื่อ อนุมัติง่ายที่สุด, เงินกู้ โคราช, สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์, สินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิตของรัฐบาล, ปล่อยเงินสด ไม่โอนก่อน, หาเงินกู้นอกระบบ, สินเชื่อเงินสด พร้อมใช้, ดูโฉนดที่ดิน ออนไลน์, บริษัท สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อเงินเดือนน้อย, สมัครบัตรเครดิต อนุมัติทันที, กู้เงิน โคราช, สินเชื่อรถจักรยานยนต์, อยากได้เงินด่วน, การขอสินเชื่อ, สินเชื่อสําหรับเจ้าของกิจการ, อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน, รับจำนำที่ดิน, เงินกู้นอกระบบ โคราช, เงินด่วน บุรีรัมย์, ดอกเบี้ยลิสซิ่ง ถูกที่สุด, เอกสารใช้สมัครบัตรเครดิต, บริการเงินกู้ด่วน ให้กู้, โอนรถมอไซค์ เอกสาร, เงินด่วน สุรินทร์, ธนาคาร สินเชื่อบ้าน, กู้เงินด่วนทันใจ, กู้บ้าน ดอกเบี้ย, กู้เงิน ดอกเบี้ย
  สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 เป็นสินเชื่อที่ใช้คู่รถตัวจริง เช่น รถกระบะ รถเก๋ง หรือรถมอไซค์ มาวางไว้กับทาง บริษัทเพื่อขอกู้เงิน โดยลูกค้าไม่ต้องโอนเล่มรถ แค่เอาคู่มือรถตัวจริงมาวางเท่านั้น ไม่เสียค่าจดหรือทำสัญญาใดๆ 
 เอกสารที่ต้องใช้ได้ในการทำสัญญา ได้แก่ ตัวเล่มคู่มือทะเบียนรถ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน โดยลูกค้าจะ
ได้รับเงินทันทีหลังทำสัญญาเสร็จแล้ว

 

 

  อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการบริการ
       สินเชื่อบุรีรัมย์ สินเชื่อสุรินทร์ สินเชื่อโคราช เราขอเสนอดอกเบี้ยถูกที่สุดสำหรับการกู้เงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยดังนี้
 โฉนดที่ดิน/บ้าน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.95% ต่อเดือน 
 คู่มือรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือนทุกปีรถ
สาขาที่เปิดให้บริการ
  เพื่อนแท้ลิสซิ่ง โคราช-สินเชื่อโคราช เงินกู้โคราช
1936/7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  : ติดต่อสอบถาม โทร.044-000-574

  เพื่อนแท้ลิสซิ่ง บุรีรัมย์-สินเชื่อบุรีรัมย์ เงินกู้บุรีรัมย์
692/4-5 หมูที่ 1 ต.อีสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
  : ติดต่อสอบถาม โทร.044-110-886

  เพื่อนแท้ลิสซิ่ง สุรินทร์-สินเชื่อสุรินทร์ เงินกู้สุรินทร์
375,379 หลักเมืองในเมือง เมืองสุรินทร์สุรินทร์ 32000
  : ติดต่อสอบถาม โทร.044-060-396

  เพื่อนแท้ลิสซิ่ง นางรอง-สินเชื่อนางรอง เงินกู้นางรอง
214/1 ถ.ประชาสันติสุข อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
  : ติดต่อสอบถาม โทร.044-116-938

  เพื่อนแท้ลิสซิ่ง บ้านกรวด-สินเชื่อบ้านกรวด เงินกู้บ้านกรวด
340/1 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
  : ติดต่อสอบถาม โทร.044-634-700

  เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาประโคนชัย)
666/2 ถ.บุรีรัมย์-นิคมบ้านกรวด ต.ประโคนชัย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
   ติดต่อสอบถาม โทร.044-110-608

สนใจข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติม
  Website : https://www.pueantaeleasing.co.th/
  Facebook : https://www.facebook.com/Pueantaeleasing
  Line@ : @pueantae
  หรือคลิ๊ก : https://line.me/R/ti/p/%40pueantae
  เบอร์โทร : 083-025-6646
สินเชื่อ, ดอกเบี้ยบ้าน, สินเชื่อบ้าน, เงินกู้นอกระบบ, สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้ด่วน, สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด, กู้สินเชื่อ, สินเชื่อธุรกิจ, เงินด่วน ผ่อนรายเดือน, ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร, หนี้นอกระบบ ออมสิน, เงินกู้ส่วนบุคคล, สินเชื่อที่ดินเปล่า, ผ่อนบัตรเครดิต, เงินด่วน โคราช, สินเชื่อโฉนดที่ดิน, บริการสินเชื่อ อนุมัติง่ายที่สุด, เงินกู้ โคราช, สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์, สินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิตของรัฐบาล, ปล่อยเงินสด ไม่โอนก่อน, หาเงินกู้นอกระบบ, สินเชื่อเงินสด พร้อมใช้, ดูโฉนดที่ดิน ออนไลน์, บริษัท สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อเงินเดือนน้อย, สมัครบัตรเครดิต อนุมัติทันที, กู้เงิน โคราช, สินเชื่อรถจักรยานยนต์, อยากได้เงินด่วน, การขอสินเชื่อ, สินเชื่อสําหรับเจ้าของกิจการ, อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน, รับจำนำที่ดิน, เงินกู้นอกระบบ โคราช, เงินด่วน บุรีรัมย์, ดอกเบี้ยลิสซิ่ง ถูกที่สุด, เอกสารใช้สมัครบัตรเครดิต, บริการเงินกู้ด่วน ให้กู้, โอนรถมอไซค์ เอกสาร, เงินด่วน สุรินทร์, ธนาคาร สินเชื่อบ้าน, กู้เงินด่วนทันใจ, กู้บ้าน ดอกเบี้ย, กู้เงิน ดอกเบี้ย