สินเชื่อรถยนต์

v 1.68

รายละเอียดและเอกสารที่ต้องเตรียม

 ผู้ยื่นทำสัญญากู้ 
– เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริง)
*ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี
– กุญแจรถสำรอง 1 ดอก
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
– บัตรประชาชน (ตัวจริง)

 ผู้ค่ำประกัน
– บัตรประชาชน (ตัวจริง)
*ผู้คำประกันต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี 
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)

เอกสารครบ ยื่นปุ๊ป รู้ผล อนุมัติทันที!!                                                                            
 อนุมัติไว ได้วงเงินเต็ม
– ไม่เสียค่าจดหรือค่าบริการใดๆทั้งสิน
 อนุมัติไว รับเงินเร็ว
– ยื่นเอกสาร อนุมัติง่าย ไม่ต้องรอนาน ได้เงินทันใช้แน่นอน
 ไม่ต้องโอนเล่ม
– สะดวก ไม่ต้องโอนเล่ม 
 เลือกผ่อนสั้น ผ่อนยาวได้สูงสุด 60 ต่อเดือน
– อยากผ่อนแบบไหนบอกเพื่อนแท้ เราจัดให้คุณได้ ทั้งสั้นทั้งยาว ลดทั้งต้นลดทั้งดอก!!

*การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 สินเชื่อรถกระบะ อายุรถไม่เกิน 20 ปี / สินเชื่อรถเก๋ง อายุรถไม่เกิน 10 ปี และยี่ห้อรถตามที่บริษัทกำหนด
 วงเงินที่ปล่อยกู้ได้นั้น จะอยู่ที่ 50% ของราคาประเมิน หรือไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย (เพราะเป็นแค่การสัญญาเงินกู้ ไม่ได้จดสัญญาโอนเล่มแต่อย่างใด)
 ผู้ที่ทำสัญญาเงินกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกัน  และผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันจะต้องอายุไม่เกิน 60-65 ปี 
 อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อยู่ระหว่าง 1.25% ต่อเดือน ส่งทั้งต้นและดอกเบี้ย 
 ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
 การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯ 


 ติดต่อสอบถามข้อมูล
 

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดบุรีรัมย์)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาบุรีรัมย์) โทร.044-110-886

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขานางรอง) โทร.044-116-938

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาบ้านกรวด) โทร.044-634-700

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาประโคนชัย) โทร.044-110-608

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาสตึก) โทร. 044-110-211

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดนครราชสีมา)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขานครราชสีมา) โทร.044-000-574

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาด่านขุนทด) โทร.044-011-082

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดชัยภูมิ)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาชัยภูมิ) โทร. 044-100-028

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดขอนแก่น)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาขอนแก่น) โทร. 043-000-124

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดสุรินทร์)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาสุรินทร์) โทร.044-060-396

สายด่วนโทร
โทร.083-025-6646