เพื่อนแท้ลิสซิ่งจัดให้ 8 วิธีกู้เงินแบบไม่มีสะดุด อนุมัติแน่แบบ 100%

เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนเป็นอย่างดี ดังนั้น หลายคนที่มีความฝันอาจจะกำลังวางแผนหาเงินก้อนเพื่อนำมาต่อเติมความฝันของตนเองหรือครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าการกู้เงินจึงกลายเป็นตัวเลือกต้น ๆ ในการสานต่อความฝันเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยหลายท่านอาจจะเคยผ่านประสบการณ์การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อที่จะนำเงินก้อนเหล่านั้นมาเติมเต็มความฝันกันบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าการประเมินความพร้อมเบื้องต้นก่อนการกู้เงินนับว่ามีความสำคัญมากในการเพิ่มโอกาสให้สามารถกู้เงินผ่านได้ง่ายขึ้น บทความนี้เพื่อนแท้ลิสซิ่งจึงจะมาแนะนำ 8 วิธีกู้เงิน ที่จะช่วยประเมินโอกาสในการขอสินเชื่อ ทำให้คุณได้รับการอนุมัติง่าย กู้เงินผ่านฉลุย เพื่อที่คุณจะได้รับเงินก้อนไปต่อเติมความฝันให้ไม่มีสะดุด 

1.เครดิตต้องดี

เครดิตหรือความน่าเชื่อถือของผู้กู้นับเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นหูกับคำว่า “เครดิตบูโร” แต่อาจจะยังไม่ทราบความหมายของเจ้าสิ่งนี้ โดยเครดิตบูโร คือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นองค์กรกลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและบัตรเครดิต โดยข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากสถาบันการเงินและ Non-bank ที่เป็นสมาชิกในองค์กร ซึ่งเครดิตบูโรจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สถาบันการเงินและ Non-bank ทำเรื่องดูรายละเอียดสินเชื่อ บัตรเครดิต และภาระหนี้สินของแต่ละคน ซึ่งแน่นอนว่าทางผู้ให้กู้ต้องเรียกดูเครดิตบูโรก่อนตัดสินใจให้กู้เงิน โดยสามารถดูได้ทั้งประวัติการชำระหนี้ พฤติกรรมการใช้เงิน การผ่อนชำระสินค้า รวมถึงภาระหนี้สินต่าง ๆ ได้

สำหรับวิธีกู้เงินให้ไม่มีสะดุดนั้น แน่นอนว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโร ซึ่งโดยปกติแล้วก่อนที่ผู้ให้กู้จะอนุมัติเงินกู้ให้กับใคร ผู้ให้กู้จะตรวจสอบเครดิตบูโรของบุคคลนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ ภาระหนี้สิน รวมถึงประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืน ซึ่งหากผู้ให้กู้ตรวจสอบและพบว่ามียอดหนี้คงค้าง หรือหนี้สินเดิมมากอยู่ก่อนแล้ว แน่นอนว่าโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อจะน้อยลง ดังนั้น เทคนิคง่าย ๆ คือควรชำระหนี้เก่าให้ตรงเวลาหรือจัดการปิดหนี้เหล่านั้นก่อนจะทำการยื่นขอกู้เงินก้อนใหม่

2.เอกสารต้องพร้อม

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หลายคนทำเรื่องการกู้เงินไม่ผ่าน นั่นเพราะขาดความพร้อมในการเตรียมเอกสารประกอบการกู้ โดยเทคนิคคือควรสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อโดยตรงเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจตรงกัน ควรจดใส่กระดาษให้พร้อม โดยส่วนใหญ่ทางผู้ให้กู้จะขอเอกสารประเภทบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชี (Statement) เอกสารการประกอบกิจการ เอกสารผู้ค้ำประกัน รวมถึงเอกสารคำร้องในการขอกู้หรือเอกสารสมัครสินเชื่อนั้น ๆ หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารควรเตรียมเอกสารแต่ละชนิดอย่างรอบคอบ อ่านรายละเอียดต่าง ๆ และกรอกข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ซึ่งขั้นตอนการกรอกเอกสารกู้เงินมีความสำคัญมาก เนื่องจากรายละเอียดที่ต้องกรอกมีจำนวนมากจนอาจทำให้ผู้กู้เกิดความสับสน อย่าลืมอ่านข้อตกลง ข้อผูกมัดต่าง ๆ ให้ละเอียดมากที่สุดก่อนเซ็นเอกสาร เพื่อไม่ให้เสียเปรียบผู้ให้กู้

นอกจากนี้ก่อนยื่นเอกสารกู้เงินทุกครั้งควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน เนื่องจากหากยื่นเอกสารครั้งแรกไม่ครบ นอกจากจะทำให้เสียเวลาเตรียมเอกสารใหม่แล้ว การยื่นเอกสารครั้งที่สองอาจทำให้อนุมัติยากขึ้น เรียกได้ว่านอกจากจะเสียเวลาแล้วยังเสียความรู้สึกอีกด้วย

3.คุณสมบัติต้องเข้าข่าย

 

วิธีกู้เงินที่ถูกต้องและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อให้ผ่านฉลุย ผู้กู้ควรทำความเข้าใจคุณสมบัติของผู้กู้อย่างละเอียด ซึ่งแน่นอนว่าผู้ให้กู้จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการปล่อยเงินกู้ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายมากที่สุดย่อมเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้น อย่าลืมศึกษาคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการกู้ อาทิ อายุ อาชีพ รายได้ อายุงาน ผู้ร่วมกู้ หลักประกัน เป็นต้น

 

4.บัญชีต้องสวย

 

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผู้กู้ รายการเดินบัญชีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติอันดับต้น ๆ สำหรับประกอบการพิจารณาสินเชื่อ อีกทั้งเงินเดินบัญชียังเป็นตัวบอกพฤติกรรมการใช้เงินของเราว่ามีการใช้เงินมากหรือน้อยแค่ไหน มีเงินเก็บในบัญชีหรือไม่ เพราะผู้ให้กู้รายนั้น ๆ ย่อมต้องการความแน่ใจว่าผู้กู้จะสามารถผ่อนชำระค่างวดไหวและไม่ขาดการผ่อนส่ง ซึ่งเทคนิคการจัดรายการเดินบัญชีให้สวยเพื่อการกู้เงินนั้นควรมีรายรับเป็นประจำต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนก่อนยื่นกู้เงิน ควรเป็นวันที่ที่แน่นอน เช่น ทุกวันที่ 30 ของเดือน เป็นต้น และเงินที่เข้าบัญชีควรเป็นตัวเลขที่แน่นอน เพื่อแสดงถึงการมีรายรับที่คงที่ 

5.ผ่อนรายเดือนต้องไหว 

 

ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สินถือเป็นอีกคุณสมบัติที่สำคัญในการกู้เงิน โดยขั้นตอนแรกควรรู้ตัวเลขรายได้ที่แน่นอน จากนั้นให้ดูภาระหนี้สินในปัจจุบันว่าต้องชำระคืนให้กับที่ใดบ้างและเป็นตัวเลขเท่าไหร่ ซึ่งหลังจากที่ยื่นกู้แล้วทางผู้ให้กู้จะประเมินความสามารถในการชำระหนี้สิน เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระหนี้เสียภายหลัง ซึ่งโดยทั่วไปสถาบันการเงินต่าง ๆ จะไม่ให้เป็นหนี้เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ต้องการขอกู้และประเภทของสินเชื่อที่ขอนั่นเอง

6.ไร้ประวัติเช็คเด้ง

 

หลายคนอาจสงสัยว่ากรณีเช็คเด้งส่งผลต่อการขอสินเชื่ออย่างไร นั่นคือ ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ธนาคารจะทำการตรวจสอบประวัติเช็คคืนหรือที่คนส่วนใหญ่คุ้นหูกับคำว่า “เช็คเด้ง” ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความระมัดระวัง ดังนั้น หากมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการสั่งจ่ายก็ไม่ควรออกเช็ค เพราะหากเกิดกรณีเช็คเด้งขึ้นมาจะทำให้เจ้าของกิจการมีประวัติติดตัว ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการขอสินเชื่อแล้วยังส่งผลต่อข้อกฎหมาย โดยหากสถาบันการเงินได้เห็นประวัติเหล่านี้ของคุณแล้ว แน่นอนว่าโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อย่อมเป็นไปได้ยากอย่างแน่นอน

7.เช็คประวัติผู้ให้กู้

 

อีกหนึ่งข้อที่สำคัญในการกู้เงิน โดยหลายท่านอาจลืมข้อนี้ไปเพราะมัวแต่ให้ความสนใจเรื่องการขอกู้เงิน จนลืมไปว่าการเช็คประวัติสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ นั่นเพราะนโยบายก็มีส่วนสำคัญในการปล่อยเงินกู้ โดยก่อนกู้เงินทุกครั้ง ควรตรวจสอบว่าสถาบันการเงินนั้น ๆ มีใบรับรองในการประกอบธุรกิจหรือไม่ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานเท่าไหร่ อนุมัติเงินกู้ยากหรือง่ายเพียงใด และมีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหน โดยอาจขอข้อมูลจากคนที่เคยกู้เงินกับสถาบันการเงินนั้น ๆ มาก่อน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเงิน และเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบภายหลังจากที่ได้ดำเนินเรื่องกู้เงินไปแล้ว

 

8.ห้ามปลอมแปลงเอกสาร

 

บรรดาเจ้าของธุรกิจที่ต้องการยื่นขอสินเชื่ออาจใช้วิธีการปลอมแปลงเอกสารหรือปกปิดเอกสารบางส่วน เพื่อตกแต่งบัญชีรายรับรายจ่ายหรือต้องการปกปิดข้อมูลทางธุรกิจ และคิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่ออย่างง่ายดาย ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีกู้เงินที่ผิด เนื่องจากสุดท้ายแล้วผู้ให้กู้สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ ทางที่ดีนั้นควรแจ้งข้อมูลตามความจริง ไม่ปกปิดเอกสาร รวมถึงควรยื่นเอกสารอย่างโปร่งใส เพราะอย่าลืมว่าสถาบันการเงินนั้น ๆ หรือผู้ให้กู้จะไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้ใครได้ ดังนั้น บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ฯลฯ ควรเก็บไว้เป็นอย่างดี จัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเอกสาร

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางกู้เงิน อย่าลืมนำ 8 วิธีกู้เงินเหล่านี้ไปประเมินโอกาสในการได้รับอนุมัติเงินกู้  เพื่อที่การทำเรื่องกู้เงินในอนาคตจะได้ผ่านฉลุย อนุมัติง่าย ไม่มีสะดุด และหลังจากได้รับเงินกู้มาแล้วนั้นอย่าลืมมีวินัยเรื่องการเงิน ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด รักษาประวัติการชำระหนี้ให้ใสสะอาด เพื่อให้การขอสินเชื่อในครั้งหน้าสามารถทำได้ง่ายกว่าเดิม และสำหรับใครที่ต้องการใช้รถหรือทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการหาเงินก้อน อย่าลืมนึกถึงเพื่อนแท้ลิสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อทุกประเภทที่น่าเชื่อถือ และให้บริการด้านการเงินอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส เพราะเราพร้อมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนด้วยการส่งมอบโอกาสทางการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้ชีวิตของคุณดำเนินต่อได้อย่างง่ายดาย

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด 
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 10 นาที
 
เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-capital.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website : https://www.pueantaeleasing.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/PueantaeNgernduan/
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40pueantae
เบอร์โทร 083-025-6646

wasbone

Share
Published by
wasbone

Recent Posts

3 เหตุผลที่ควร กู้เงินแบบถูกกฎหมาย

กู้เงินแบบถูกกฎหมาย ถ้าคิดว่ากู้นอกระบบช่วยให้คุณได้เงินไว ทันเวลาใช้ เราขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า คุณคิดผิด กลับใจมากู้เงินแบบถูกกฎหมายดีกว่า

2 weeks ago

3 วิธีสร้างต้นทุนชีวิต พลิกวิกฤตสร้างโอกาสเพื่อตัวคุณเอง

คนบางคนเกิดมาพร้อม กับต้นทุน ที่พ่อแม่ หรือ บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย สร้างไว้ให้ แต่กับบางคน ที่ไม่ได้ต้นทุนชีวิต แล้วต้องการที่จะสร้างโอกาส ให้กับตัวเอง

4 weeks ago

เลือกสินเชื่อรถยนต์แบบไหน ที่ใช่คุณ

เพราะการที่คุณได้วงเงินที่สูงนั้น ก็สามารถนำเงินที่ได้ไปจัดการเรื่องการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ต้องแลกกับดอกที่สูงขึ้นเช่นกันนะครับ

1 month ago

มาเริ่มต้นใหม่ ให้สดใสกว่าเดิมกับเพื่อนแท้ลิสซิ่ง

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากใช้ชีวิตที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญ โชคชะตา หรือความผิดพลาดที่เกิดจากเราโดยตรง ทุกคนล้วนอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่

1 month ago

ทำยังไงดี กู้เงินไม่ผ่าน

เพื่อสามารถดูทั้งรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนนั่นเองครับ

1 month ago