รีไฟแนนซ์คืออะไร มาทำความรู้จักกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้คุ้มค่าที่สุดกันเถอะ

หากจะพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินในชีวิตของคนเรานอกจากการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันอย่างเรื่องการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่มาจากปัจจัยภายนอกมากมายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเช่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางหรือค่าเล่าเรียนบุตรหลาน เป็นต้น โดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยและการเดินทางอย่างค่าบ้านค่ารถที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและมีระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ค่อนข้างนาน ทำให้หากไม่วางแผนในการเงินให้ดีอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ และการอีกหนึ่งวิธีในการช่วยวางแผนการเงินที่หลายคนเลือกนำมาใช้ก็คือการรีไฟแนนซ์นั้นเอง อย่างการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่กลายเป็นอีกหนึ่งวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระได้มากเลยทีเดียว หากรู้จักการวางแผนให้ดี

 

การรีไฟแนนซ์คือ

การกู้เงินก้อนใหม่เพื่อนำไปชำระยอดเงินกู้ของเก่านั่นเอง โดยเราจะไปทำเรื่องขอกู้เงินก้อนจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อนำเงินก้อนนั้นมาปิดภาระหนี้ที่มีอยู่ แล้วทำการผ่อนชำระกับที่ใหม่แทน โดยเป้าหมายของการรีไฟแนนซ์นั้นก็เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น หรืออยากจะมีภาระค่าผ่อนต่องวดที่ลดลงนั้นเอง อีกทั้งยังช่วยยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระให้นานขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้การจะตัดสินใจรีไฟแนนซ์ในแต่ละครั้งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน รวมทั้งต้องดูถึงความคุ้มค่าในการทำด้วย เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงได้ อย่างการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มีผู้ที่สนใจและทำเรื่องรีไฟแนนซ์รถยนต์กันเป็นจำนวนมาก โดยหากใครที่กำลังประสบกับปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถผ่อนชำระค่ารถได้หรือกำลังมองหาวิธีลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้น้อยลง อาจจะลองทำรีไฟแนนซ์รถยนต์ดูได้เช่นกัน โดยควรพิจารณาจาก 

 

 

จุดประสงค์ในการทำรีไฟแนนซ์และเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ ในการทำ

โดยไม่ควรมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม อย่างการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์แต่กลับนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์อื่น หรือใช้จ่ายในทางที่ผิด เป็นต้น และต้องไม่ลืมศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของสัญญากู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นแทนสัญญาเดิมว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง และเป็นสิ่งที่คุณรับได้หรือไม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ จำนวนเงินในการผ่อนชำระ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ จำนวนปีการใช้งานของรถ และวงเงินที่ขอกู้ เป็นต้น
และสำหรับสินเชื่อเงินกู้เก่าก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีเงื่อนไขหรือรายละเอียดในสัญญาอย่างไร มีค่าปรับหากทำการปิดยอดเงินกู้ก่อนกำหนดหรือไม่ เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าหากคุณทำการรีไฟแนนซ์แล้วจะคุ้มค่า และจะต้องช่วยให้ภาระหนี้สินของคุณลดลงได้จริง ๆ

 

ดูความสามารถในการผ่อนชำระของตัวเอง

เพราะหากคุณทำเรื่องขอกู้เงินก้อนใหม่มาปิดหนี้เก่าได้จริง แต่ก็ยังไม่สามารถจ่ายหนี้ก้อนใหม่ได้ ก็ไม่ประโยชน์ที่ต้องรีไฟแนนซ์ เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินของคุณได้แล้ว ยังเสี่ยงที่จะทำให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินใหม่ด้วยหากไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามที่ตกลงไว้ โดยทางที่ดีก่อนคิดที่จะทำเรื่องรีไฟแนนซ์รถยนต์ควรคิดคำนวณรายรับรายจ่ายของตัวเองให้ดีเสียก่อนว่าเพียงพอหรือไม่

 


เลือกสถาบันการเงินที่จะขอกู้ให้เหมาะสมกับตัวเอง

และมีเงื่อนไขในการกู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการกู้ของเรา โดยคุณสามารถเข้าไปปรึกษาหรือดูรายละเอียดต่าง ๆ ในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้จากสถาบันที่คุณสนใจ และมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ไว้คอยบริการ

 


ตรวจสอบดูรถยนต์ของตัวเอง

ให้รอบคอบว่ามีสภาพที่เข้าเงื่อนไขในการขอกู้เงินรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือไม่ เพราะประเภทของรถ ยี่ห้อ รุ่น ระยะเวลาใช้งาน รวมถึงสภาพของตัวรถต่างมีผลต่อวงเงินในการขอกู้ด้วย ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป ซึ่งก่อนจะทำเรื่องควรพิจารณาถึงตรงนี้ให้ดี

 


ดูความพร้อมในเรื่องเอกสารให้ครบถ้วน

เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดตามมาทีหลัง โดยควรตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้กับทางสถาบันการเงินให้ดี ตลอดจนทำการเตรียมเอกสารล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนวันไปยื่น เพื่อให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งส่วนมากเอกสารก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนของผู้กู้ ใบคำขอกู้เงิน เอกสารแสดงสถานะทางเงิน หรือเอกสารการกู้เดิม เป็นต้น
เมื่อการอนุมัติผ่านแล้ว ลองดูส่วนต่างของจำนวนเงินที่เหลือจากการชำระที่เก่าหมดแล้ว ว่ามีมากพียงใด ซึ่งคุณสามารถนำเงินส่วนต่างตรงนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อได้ โดยที่ค่าผ่อนชำระที่ใหม่ที่น้อยกว่าเดิมและระยะเวลาการผ่อนที่ยาวกว่าเดิม จะช่วยให้คุณสามารถผ่อนชำระได้อย่างสบายใจและไม่สร้างปัญหาการเงินให้คุณในอนาคต

 


รายละเอียดการรีไฟแนนซ์

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วจะเห็นว่าการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ต่างต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ในการประกอบการตัดสินใจด้วยทั้งสิ้น เนื่องจากการรีไฟแนนซ์เปรียบเสมือนการกู้เงินก้อนใหม่ ทำให้ต้องอาศัยความรอบคอบและการคิดทบทวนให้ดีว่าคุ้มค่ากับการทำหรือไม่ เพราะหากคุณไม่มีความจำเป็นในเรื่องของการเงินและยังมีความสามารถในการชำระได้ดี ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องขอรีไฟแนนซ์ก็ได้ แต่หากคุณมีจุดประสงค์เพื่อจะทำให้การผ่อนชำระของคุณลดลง เนื่องจากจะได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลงกว่าเดิมแต่ก็ต้องแลกมากับการชำระเงินกู้ในระยะเวลาที่นานขึ้น นั่นคือการเป็นหนี้จะถูกยืดเวลาออกไปอีกนั่นเอง

ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการรีไฟแนนซ์รถยนต์ของคนส่วนมากที่เลือกทำเพราะเมื่อผ่อนชำระไปสักระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปอาจต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ยอดเงินกู้ไม่ลดลงเลยแม้จะผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอ หรือบางครั้งตัวผู้กู้เองที่อาจจะต้องพบเจอกับปัญหาทางการเงินจนทำให้กระทบต่อกำลังในการผ่อนชำระ ไม่สามารถผ่อนได้ในจำนวนเงินที่เท่าเดิมอีกต่อไป จนเสี่ยงที่จะต้องผิดนัดชำระได้หรือต้องการเงินก้อนส่วนต่างเพื่อมาใช้ในเรื่องที่จำเป็นก็จะเลือกใช้วิธีการขอรีไฟแนนซ์มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นั่นเอง

 

การรีไฟแนนซ์ให้คุ้มค่าที่สุดจะต้องประกอบไปด้วย

 

  • หนี้ก้อนใหม่ต้องเป็นยอดหนี้ที่น้อยกว่าหนี้เดิม
  • อัตราดอกเบี้ยเงินก็ใหม่ที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ที่เก่า
  • ยอดการผ่อนชำระที่ใหม่จะต้องน้อยกว่ายอดการผ่อนชำระของที่เก่า
  • เงื่อนไนในการผ่อนชำระจะต้องเป็นไปในทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับคุณหรือมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
  • เมื่อทำแล้วคุณต้องมั่นใจว่าจะมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ก้อนใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง
  • การรีไฟแนนซ์ที่เกิดขึ้นจะต้องทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้อย่างแท้จริง

 

เพื่อนแท้เิงินด่วน สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้การรีไฟแนนซ์มาเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาด้านการเงินแล้ว ต่อไปก็สามารถเลือกใช้บริการได้กับสถาบันการเงินที่สนใจได้เลย โดยข้อสำคัญก็คืออย่าลืมเลือกใช้บริการกับสถาบันที่น่าเชื่อถือและถูกตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องด้วย เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นการทำสินเชื่อซึ่งเกี่ยวข้องการเรื่องธุรกรรมทางการเงินโดยตรง จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความน่าเชื่อถือของแหล่งเงินทุนเป็นสำคัญด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือเงินกู้ประเภทอื่น ๆ ก็ตาม เพราะสถาบันการเงินที่มีความรู้และความชำนาญในด้านนี้โดยตรง ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย จะสามารถช่วยตอบโจทย์กับความตรงการของคุณได้อย่างตรงจุดที่สุด อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาและดำเนินเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพียงเท่านี้การรีไฟแนนซ์ของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปแล้ว ใครที่กำลังมองหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ก็สามารถนำข้อมูลจากบทความนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้เลยบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด 
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 10 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-capital.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website : https://www.pueantaeleasing.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/PueantaeNgernduan/
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40pueantae
เบอร์โทร 083-025-6646

wasbone

Share
Published by
wasbone

Recent Posts

3 เหตุผลที่ควร กู้เงินแบบถูกกฎหมาย

กู้เงินแบบถูกกฎหมาย ถ้าคิดว่ากู้นอกระบบช่วยให้คุณได้เงินไว ทันเวลาใช้ เราขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า คุณคิดผิด กลับใจมากู้เงินแบบถูกกฎหมายดีกว่า

4 weeks ago

3 วิธีสร้างต้นทุนชีวิต พลิกวิกฤตสร้างโอกาสเพื่อตัวคุณเอง

คนบางคนเกิดมาพร้อม กับต้นทุน ที่พ่อแม่ หรือ บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย สร้างไว้ให้ แต่กับบางคน ที่ไม่ได้ต้นทุนชีวิต แล้วต้องการที่จะสร้างโอกาส ให้กับตัวเอง

1 month ago

เลือกสินเชื่อรถยนต์แบบไหน ที่ใช่คุณ

เพราะการที่คุณได้วงเงินที่สูงนั้น ก็สามารถนำเงินที่ได้ไปจัดการเรื่องการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ต้องแลกกับดอกที่สูงขึ้นเช่นกันนะครับ

2 months ago

มาเริ่มต้นใหม่ ให้สดใสกว่าเดิมกับเพื่อนแท้ลิสซิ่ง

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากใช้ชีวิตที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญ โชคชะตา หรือความผิดพลาดที่เกิดจากเราโดยตรง ทุกคนล้วนอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่

2 months ago

ทำยังไงดี กู้เงินไม่ผ่าน

เพื่อสามารถดูทั้งรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนนั่นเองครับ

2 months ago