เพื่อนแท้ร่วมช่วยเหลือลูกค้า ฝ่าวิกฤต โควิด-19

เพื่อนแท้ ออกมาตรการมาช่วยเหลือลูกค้า

บริษัทเพื่อนแท้ ช่วยเหลือกัน ช่วงโควิด-19

ให้พักชำระเงินต้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้กับลูกค้าทุกคน

และฟรี ค่าธรรมเนียมการจ่ายค่างวดล่าช้า เป็นระยะเวลา 6 เดือน