8 วิธีกู้เงิน อนุมัติแน่นอน 100% แบบไม่มีสะดุด เพื่อนแท้ลิสซิ่งจัดให้

วิธีกู้เงิน ที่จะทำให้ึุณได้เงินแน่นอน 100%

เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนเป็นอย่างดี ดังนั้น หลายคนที่มีความฝัน อาจจะกำลังวางแผนหาเงินก้อน เพื่อนำมาต่อเติมความฝัน ของตนเองหรือครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าการกู้เงิน จึงกลายเป็นตัวเลือกต้น ๆ ในการสานต่อความฝันเหล่านั้น ให้กลายเป็นความจริงได้ อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยหลายท่านอาจจะเคย ผ่านประสบการณ์การขอกู้เงิน จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อที่จะนำเงินก้อนเหล่านั้น มาเติมเต็มความฝันกันบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ ว่าการประเมินความพร้อมเบื้องต้น ก่อนการกู้เงินนับว่ามีความสำคัญมาก ในการเพิ่มโอกาสให้สามารถกู้เงินผ่านได้ง่ายขึ้น บทความนี้ เพื่อนแท้ ลิสซิ่ง จึงจะมาแนะนำ 8 วิธีกู้เงิน ที่จะช่วยประเมินโอกาส ในการขอสินเชื่อ ทำให้คุณได้รับ อนุมัติง่าย กู้เงินผ่านฉลุย เพื่อที่คุณจะได้รับเงินก้อน ไปต่อเติมความฝันให้ไม่มีสะดุด

1. วิธีกู้เงิน วิธีแรก เครดิตต้องดี

วิธีกู้เงิน วิธีแรก เครดิตต้องดี

เครดิตหรือความน่าเชื่อถือของผู้กู้ นับเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นหู กับคำว่า “เครดิตบูโร” แต่อาจจะยังไม่ทราบความหมายของเจ้าสิ่งนี้ โดยเครดิตบูโร คือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นองค์กรกลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และบัตรเครดิต โดยข้อมูลเหล่านี้ จะได้มาจากสถาบันการเงินและ Non-bank ที่เป็นสมาชิกในองค์กร ซึ่งเครดิตบูโร จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สถาบันการเงินและ Non-bank ทำเรื่องดูรายละเอียดสินเชื่อ บัตรเครดิต และภาระหนี้สินของแต่ละคน ซึ่งแน่นอนว่า ทางผู้ให้กู้ต้องเรียกดูเครดิตบูโรก่อน ตัดสินใจให้กู้เงิน โดยสามารถดูได้ทั้งประวัติการชำระหนี้ พฤติกรรมการใช้เงิน การผ่อนชำระสินค้า รวมถึงภาระหนี้สินต่าง ๆ ได้

สำหรับวิธีกู้เงินให้ไม่มีสะดุดนั้น แน่นอนว่าต้องมีความเกี่ยวข้อง กับเครดิตบูโร ซึ่งโดยปกติแล้ว ก่อนที่ผู้ให้กู้จะอนุมัติเงินกู้ให้กับใคร ผู้ให้กู้จะตรวจสอบเครดิตบูโร ของบุคคลนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ ภาระหนี้สิน รวมถึงประเมินความสามารถ ในการผ่อนชำระคืน ซึ่งหากผู้ให้กู้ตรวจสอบและพบว่า มียอดหนี้คงค้าง หรือหนี้สินเดิมมาก อยู่ก่อนแล้ว แน่นอนว่าโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ จะน้อยลง ดังนั้น เทคนิคง่าย ๆ คือควรชำระหนี้เก่า ให้ตรงเวลาหรือจัดการปิดหนี้เหล่านั้นก่อน จะทำการยื่นขอกู้เงินก้อนใหม่

หากคุณติดเครดิต บูโร แต่อยากกู้ง่าย เราก็มีวิธีให้คุณลองไปอ่านบทความนี้ดูไม่ว่าจะติดบูโรอยู่ก็กู้ได้ อย่างแน่นอน”ติดบูโร หรือ ติดเบล็คลิตส์ แต่อยากได้ เงินด่วน ต้องทำอย่างไร

2. เอกสารต้องพร้อม

เอกสารต้องพร้อม

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หลายคนทำเรื่องการกู้เงินไม่ผ่าน นั่นเพราะขาดความพร้อมในการเตรียมเอกสารประกอบการกู้ โดยเทคนิคคือควรสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่แผนก สินเชื่อ โดยตรงเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจตรงกัน ควรจดใส่กระดาษให้พร้อม โดยส่วนใหญ่ทางผู้ให้กู้จะขอเอกสารประเภทบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชี (Statement) เอกสารการประกอบกิจการ เอกสารผู้ค้ำประกัน รวมถึงเอกสารคำร้องในการขอกู้หรือเอกสารสมัครสินเชื่อนั้น ๆ หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารควรเตรียมเอกสารแต่ละชนิดอย่างรอบคอบ อ่านรายละเอียดต่าง ๆ และกรอกข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ซึ่งขั้นตอนการกรอกเอกสารกู้เงินมีความสำคัญมาก เนื่องจากรายละเอียดที่ต้องกรอกมีจำนวนมากจนอาจทำให้ผู้กู้เกิดความสับสน อย่าลืมอ่านข้อตกลง ข้อผูกมัดต่าง ๆ ให้ละเอียดมากที่สุดก่อนเซ็นเอกสาร เพื่อไม่ให้เสียเปรียบผู้ให้กู้

นอกจากนี้ก่อนยื่นเอกสารกู้เงินทุกครั้งควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน เนื่องจากหากยื่นเอกสารครั้งแรกไม่ครบ นอกจากจะทำให้เสียเวลาเตรียมเอกสารใหม่แล้ว การยื่นเอกสารครั้งที่สองอาจทำให้อนุมัติยากขึ้น เรียกได้ว่านอกจากจะเสียเวลาแล้วยังเสียความรู้สึกอีกด้วย

3. คุณสมบัติต้องเข้าข่าย

คุณสมบัติต้องเข้าข่าย

วิธีกู้เงินที่ถูกต้องและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อให้ผ่านฉลุย ผู้กู้ควรทำความเข้าใจคุณสมบัติของผู้กู้อย่างละเอียด ซึ่งแน่นอนว่าผู้ให้กู้จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการปล่อยเงินกู้ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายมากที่สุดย่อมเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้น อย่าลืมศึกษาคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการกู้ อาทิ อายุ อาชีพ รายได้ อายุงาน ผู้ร่วมกู้ หลักประกัน เป็นต้น

4. บัญชีต้องสวย

บัญชีค้องสวย

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผู้กู้ รายการเดินบัญชีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติอันดับต้น ๆ สำหรับประกอบการพิจารณาสินเชื่อ อีกทั้งเงินเดินบัญชียังเป็นตัวบอกพฤติกรรมการใช้เงินของเราว่ามีการใช้เงินมากหรือน้อยแค่ไหน มีเงินเก็บในบัญชีหรือไม่ เพราะผู้ให้กู้รายนั้น ๆ ย่อมต้องการความแน่ใจว่าผู้กู้จะสามารถผ่อนชำระค่างวดไหวและไม่ขาดการผ่อนส่ง ซึ่งเทคนิคการจัดรายการเดินบัญชีให้สวยเพื่อการกู้เงินนั้นควรมีรายรับเป็นประจำต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนก่อนยื่นกู้เงิน ควรเป็นวันที่ที่แน่นอน เช่น ทุกวันที่ 30 ของเดือน เป็นต้น และเงินที่เข้าบัญชีควรเป็นตัวเลขที่แน่นอน เพื่อแสดงถึงการมีรายรับที่คงที่

5. ผ่อนรายเดือนต้องไหว

ผ่อนรายเดือนต้องไหว

ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สินถือเป็นอีกคุณสมบัติที่สำคัญในการกู้เงิน โดยขั้นตอนแรกควรรู้ตัวเลขรายได้ที่แน่นอน จากนั้นให้ดูภาระหนี้สินในปัจจุบันว่าต้องชำระคืนให้กับที่ใดบ้างและเป็นตัวเลขเท่าไหร่ ซึ่งหลังจากที่ยื่นกู้แล้วทางผู้ให้กู้จะประเมินความสามารถในการชำระหนี้สิน เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระหนี้เสียภายหลัง ซึ่งโดยทั่วไปสถาบันการเงินต่าง ๆ จะไม่ให้เป็นหนี้เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ต้องการขอกู้และประเภทของสินเชื่อที่ขอนั่นเอง

6. ไร้ประวัติเช็คเด้ง

วิธีกู้เงิน ให้ได้แน่นอนนั้น ต้องไร้ประวัติเช็คเด้ง

หลายคนอาจสงสัยว่ากรณีเช็คเด้งส่งผลต่อการขอสินเชื่ออย่างไร นั่นคือ ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ธนาคารจะทำการตรวจสอบประวัติเช็คคืนหรือที่คนส่วนใหญ่คุ้นหูกับคำว่า “เช็คเด้ง” ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความระมัดระวัง ดังนั้น หากมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการสั่งจ่ายก็ไม่ควรออกเช็ค เพราะหากเกิดกรณีเช็คเด้งขึ้นมาจะทำให้เจ้าของกิจการมีประวัติติดตัว ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการขอสินเชื่อแล้วยังส่งผลต่อข้อกฎหมาย โดยหากสถาบันการเงินได้เห็นประวัติเหล่านี้ของคุณแล้ว แน่นอนว่าโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อย่อมเป็นไปได้ยากอย่างแน่นอน

7. เช็คประวัติผู้ให้กู้

เช็คประวัติผู้ให้กู้ทุกครั้ง

อีกหนึ่งข้อที่สำคัญในการกู้เงิน โดยหลายท่านอาจลืมข้อนี้ไปเพราะมัวแต่ให้ความสนใจเรื่องการขอกู้เงิน จนลืมไปว่าการเช็คประวัติสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ นั่นเพราะนโยบายก็มีส่วนสำคัญในการปล่อยเงินกู้ โดยก่อนกู้เงินทุกครั้ง ควรตรวจสอบว่าสถาบันการเงินนั้น ๆ มีใบรับรองในการประกอบธุรกิจหรือไม่ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานเท่าไหร่ อนุมัติเงินกู้ยากหรือง่ายเพียงใด และมีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหน โดยอาจขอข้อมูลจากคนที่เคยกู้เงินกับสถาบันการเงินนั้น ๆ มาก่อน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเงิน และเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบภายหลังจากที่ได้ดำเนินเรื่องกู้เงินไปแล้ว

8. ห้ามปลอมแปลงเอกสาร

วิธีกู้เงิน วิธีสุดท้าย ห้ามปลอมแปลงเอกสารเด็ดขาด

บรรดาเจ้าของธุรกิจที่ต้องการยื่นขอสินเชื่ออาจใช้วิธีการปลอมแปลงเอกสารหรือปกปิดเอกสารบางส่วน เพื่อตกแต่งบัญชีรายรับรายจ่ายหรือต้องการปกปิดข้อมูลทางธุรกิจ และคิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่ออย่างง่ายดาย ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีกู้เงินที่ผิด เนื่องจากสุดท้ายแล้วผู้ให้กู้สามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ ทางที่ดีนั้นควรแจ้งข้อมูลตามความจริง ไม่ปกปิดเอกสาร รวมถึงควรยื่นเอกสารอย่างโปร่งใส เพราะอย่าลืมว่าสถาบันการเงินนั้น ๆ หรือผู้ให้กู้จะไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้ใครได้ ดังนั้น บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ฯลฯ ควรเก็บไว้เป็นอย่างดี จัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเอกสาร

สรุป วิธีกู้เงิน อนุมัติง่าย ได้แน่นอนแบบ 100%

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางกู้เงิน อย่าลืมนำ 8 วิธีกู้เงิน เหล่านี้ไปประเมินโอกาสในการได้รับอนุมัติเงินกู้  เพื่อที่การทำเรื่องกู้เงินในอนาคตจะได้ผ่านฉลุย อนุมัติง่าย ไม่มีสะดุด และหลังจากได้รับเงินกู้มาแล้วนั้นอย่าลืมมีวินัยเรื่องการเงิน ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด รักษาประวัติการชำระหนี้ให้ใสสะอาด เพื่อให้การขอสินเชื่อในครั้งหน้าสามารถทำได้ง่ายกว่าเดิม และสำหรับใครที่ต้องการใช้รถหรือทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นตัวช่วยในการหาเงินก้อน อย่าลืมนึกถึง เพื่อนแท้ ลิสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อทุกประเภทที่น่าเชื่อถือ และให้บริการด้านการเงินอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส เพราะเราพร้อมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนด้วยการส่งมอบโอกาสทางการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้ชีวิตของคุณดำเนินต่อได้อย่างง่ายดาย

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด 
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อ บ้านและโฉนดที่ดิน, สินเชื่อ รถกระบะ-รถเก๋ง, สินเชื่อ รถจักรยานยนต์
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 10 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-capital.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website : http://pueantaeleasing.yvo7qjf9ix-xmz4qq7ex42o.p.runcloud.link/
Facebook : https://www.facebook.com/PueantaeNgernduan/
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40pueantae
เบอร์โทร 083-025-6646