สินเชื่อรถจักรยานยนต์

v 1.68

รายละเอียดและเอกสารที่ต้องเตรียม

ผู้ยื่นทำสัญญากู้ 
– เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริง)
*ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี
– กุญแจรถสำรอง 1 ดอก
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
– บัตรประชาชน (ตัวจริง)

ผู้ค่ำประกัน
-บัตรประชาชน (ตัวจริง)
*ผู้คำประกันต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี 
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)

อนุมัติไว ได้วงเงินเต็ม
 
– รอแค่ 10 นาที ฟรีค่าธรรมเนียมไม่ต้องโอนเล่ม

ไม่ต้องโอนเล่ม

– ยื่นแค่คู่มือพร้อมแสดงรถตัวจริง ก็ได้เงินไปใช้แล้ว 

ผ่อนกันยาวๆ 60 เดือน

– เลือกผ่อนได้ทั้งสั้นทั้งยาว ลดได้ทั้งต้นและดอก

*การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อายุรถไม่เกิน 7 ปี / และยี่ห้อรถที่กำหนด
ผู้ที่ทำสัญญาเงินกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกัน และผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันจะต้องอายุไม่เกิน 60-65 ปี 
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อยู่ระหว่าง 1.25% ต่อเดือน 
ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน
การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯ 

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูล
 

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดบุรีรัมย์)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาบุรีรัมย์) โทร.044-110-886

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขานางรอง) โทร.044-116-938

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาบ้านกรวด) โทร.044-634-700

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาประโคนชัย) โทร.044-110-608

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาสตึก) โทร. 044-110-211

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดนครราชสีมา)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขานครราชสีมา) โทร.044-000-574

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาด่านขุนทด) โทร.044-011-082

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดชัยภูมิ)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาชัยภูมิ) โทร. 044-100-028

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดขอนแก่น)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาขอนแก่น) โทร. 043-000-124

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาจังหวัดสุรินทร์)

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (สาขาสุรินทร์) โทร.044-060-396

สายด่วนโทร
โทร.083-025-6646